Legal 2.0 - מצגת

 

ליגל - מערכת תוכנה מתקדמת לניהול ותפעול משרד עורכי דין. ליגל מכילה 4 פתרונות במוצר אחד: ניהול תיקי לקוחות ומסמכים, ניהול יומן משרדי ויומן הופעות, מעקב אחר חיובים חשבוניות וקבלות, תפעול המשרד. דגש משמעותי במערכת ליגל הושם על  ממשק המשתמש והוא המוביל והמתקדם מבין התוכנות בתחום. המערכת מתאימה הן למשרד עו"ד גדול והן למשרד הבינוני. ניתן לקבל גם גרסא מוקטנת לעורכי דין עצמאים.